PROFIL expertní a znalecké kanceláře

 
KUTNAR - HYDRO & TERMO IZOLACE STAVEB
 
CÍLE expertní a znalecké kanceláře
tvorba obecné teorie izolací a konstrukcí staveb
spolehlivost a trvanlivost izolací
optimální cena
absence vad, poruch a havárií
 
ČINNOST expertní a znalecké kanceláře

studium historie izolačních technik

výukové programy

tvorba technických norem a směrnic

registrace vyráběného sortimentu a analýza vlastností izolačních materiálů

tvorba nových izolačních systémů

diagnostika izolačních konstrukcí

technická podpora investorských složek i uživatelů staveb

analýza příčin vad, poruch a havárií

prezentace firem

šíření objektivních informací o problematice izolací v masmédiích

organizace seminářů, konferencí, kongresů a výstav

přehled používaných izolačních technologií

technická podpora projektových kanceláří , realizačních firem a prodejců

technická podpora výrobců izolačních materiálů

 


Poslední aktualizace:  10.10.2005

© 1998-2021 DEK a.s.