ODKAZY

 
Odkazy na zajímavé internetové stránky:
 
 
NADAČNÍ FOND KARLŮV MOST

www.karluv-most.com

 

Nadační fond byl založen s ambicí shromáždit dostatek finančních zdrojů tak, aby mohla být věnována péče co nejlepší. Cílem Nadačního fondu Karlův most je vedle shromažďování finančních prostředků také podpora odborné diskuse o způsobech, formách a postupech pečování a rovněž široké informování veřejnosti o této problematice.

DEKTRADE

www.dektrade.cz

 

Společnost DEKTRADE nabízí širokou paletu tradičních i netradičních kvalitních izolačních materiálů. Materiály pouze neprodává, ale také prostřednictvím ATELIERU DEK poskytuje svým zákazníkům zkušenosti a informace o správném návrhu a způsobu použití ve stavební konstrukci.

ATELIER DEK

www.atelier-dek.cz

 

Společnosti působící pod značkou ATELIER DEK poskytují všestrannou podporu investorům, projekčním složkám i realizačním firmám.

 

Poslední aktualizace:  10.10.2005

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007