KUTNAR - HYDRO & TERMO IZOLACE STAVEB

                               expertní a znalecká kancelář

 

expozitura

znalecké kanceláře:

Thákurova 7

160 00  Praha 6

tel./fax: 233 33  31 34

e-mail: kutnar@kutnar.eu

http://www.kutnar.eu

 

Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.

autorizovaný inženýr

konzultační inženýr

soudní znalec

a tým externích expertů a znalců

 

 

ČVUT Praha, fakulta architektury

ústav stavitelství


Poslední aktualizace:  10.10.2005

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007