KONGRESY - KONFERENCE – SEMINÁŘ

 

 

Od roku 1972 jsme pořádali následující setkání odborníku v oblasti izolací staveb:
 
1972 Komplexní řešení plochých střech. Praha

(K)

1973 Praktické řešení plochých střech. Vysoké Tatry

(K)

1974 Střechy '74. Vysoké Tatry

(K)

1976 Ploché střechy - jednoplášťové a dvouplášťové konstrukce. Praha

(S)

1977 Ploché střechy - vady a poruchy. Praha (S)
1977 Hydroizolace staveb H 77. Vysoké Tatry (K)
1978 Ploché střechy - dvouplášťové konstrukce. Praha (S)
1979 Ploché střechy - terasy a střešní zahrady. Praha (S)
1980 Hydroizolace staveb H 80. Vysoké Tatry (K)
1983 Hydroizolace staveb H 83. Vysoké Tatry (K)
1986 Hydroizolace staveb H 86. Košice (K)
1987 Hydroizolace staveb - vady, poruchy, opravy a rekonstrukce. Praha (K)
1987 Hydroizolace staveb - střechy. Praha (K)
1988 Hydroizolace staveb - stěny. Praha (K)
1989 Hydroizolace staveb - podzemí. Praha (K)
1990 Hydroizolace staveb - vady, poruchy, opravy a rekonstrukce. Praha (S)
1990 Regenerace bytových objektů - spodní stavba (S)
1991 Regenerace bytových objektů - sanace vlhkého zdiva (S)
1991 Regenerace bytových objektů - obvodové pláště. (S)
1991 Střechy. České Budějovice (S)
1992 Údržba, opravy a rekonstrukce obalových plášťů budov, K. Vary (S)
1992 Střechy '92. Praha (K) (V)
1993 Střechy '93. Praha (K) (V)
1993 Sanace '93. Praha (KO) (V)
1994 Střechy '94. Praha (KO) (V)
1995 Střechy, izolace '95. Praha (KO) (V)
1996 Střechy, pláště, izolace '96. Praha (KO) (V)
1997 Hydro & termo izolace staveb '97. Praha (KO) (V)
1998 Střechy '98. Praha (KO) (V)
1999 Izolace '99 - stěny, sanace, podzemí. Praha (KO) (V)
1999 Střechy 2000. Praha (KO) (V)
2000 HYDRO & TERMO izolace staveb 2000. Praha (KO) (V)
2001 Střechy 2001 - šikmé střechy. Praha (KO) (V)
2002 Střechy 2002 - ploché střechy. Praha (KO) (V)
2003

Střechy 2003 - ploché střechy. Praha

(KO) (V)
 

Poznámka: (S) seminář, (K) konference, (KO) kongres, (V) doprovodná výstava

 

KURZY

V letech 1981 - 99 bylo pro odbornou veřejnost uspořádáno přes 40 převážně týdenních kurzů věnovaných teorii i praxi navrhování izolací a konstrukcí staveb.

 

Sborníky z těchto odborných setkání mají trvalou hodnotu. Zároveň jsou svědectvím o úsilí generací inženýrů a techniků po pochopení zákonitostí navrhování i realizace staveb.

 

Poslední aktualizace: 10.10.2005

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007