KONCEPT  OPRAVY  HYDROIZOLACE

KARLOVA  MOSTU

 

 

Koncept vznikl v březnu 2002 ve spolupráci expertní a znalecké kanceláře KUTNAR - HYDRO & TERMO IZOLACE STAVEB a ATELIERU DEK, středisko společnosti DEKTRADE

 

Náhled Název dokumentu

Dokument ke stažení v tiskové kvalitě

Technická zpráva

KM-tz.pdf
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.01 - Podélný řez polem č.13 Karlova mostu

01.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.02 - Půdorys pole č.13 - asfaltové pásy -směr kladení

02.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.03 - Půdorys pole č.13 - fólie - příčně řazené kontrolní sektory

03.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.04 - Půdorys pole č.13 - fólie - podélně řazené kontrolní sektory

04.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.05 - Půdorys pole č.13 - dilatace podkladních a ochranných vrstev hydroizolačního povlaku

05.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.06 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta asfaltové pásy - drážka

06.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.07 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta asfaltové pásy - bez drážky

07.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.08 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta asfaltové pásy - bez drážky - žlábek

08.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.09 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta fólie - drážka

09.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.10 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta fólie - zářez

10.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.11 - Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď - varianta fólie - zářez - žlábek

11.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.12 - Napojení trubice vakuového kontrolního systému na dvojitý fóliový systém

12.tif
(v tiskové kvalitě)

Výkres č.13 - Vyústění trubic vakuového kontrolního systému v centrálním krytu

13.tif
(v tiskové kvalitě)

Výkres č.14 - Fólie - kotevní trn ochranné betonové mazaniny

14.tif
(v tiskové kvalitě)

Výkres č.15 - Asfaltové pásy - kotevní trn ochranné betonové mazaniny

15.tif
(v tiskové kvalitě)

 
Výkres č.16 - Příčný řez části mostní konstrukce ve vrcholu klenby v místě odvodňovače napojeného na chrlič

16.tif
(v tiskové kvalitě)

 

Poslední aktualizace:  25.03.2004

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007